Jabuka je oduvijek bila znak ljubavi i zdravlja. Nju se darivalo dragim osobama.

Opis izleta

  • Dolazak na plantažu jabuka u polju Rastok u 08,00 sati
  • Aperitiv i voće
  • Branje jabuka na plantaži (1-2 sata)
  • Odlazak autobusom sa plantaže u etno-selo Kokorići u 10,15 sati gdje se organizira obilazak podzemne rijeke Betine, šetnja plantažom jagoda, razgledavanje etno-sela, posjet kuli vojvode Prvana i vinoteci te u 11,45 sati ručak u konobi Prvan.
  • Nastavak izleta autobusom kroz nasade vinove loze do mjesta Stinjevac.
  • Vožnja drevnom lađom do mjesta Lukava (1 – 1,30 sati)
  • U 14,15 sati odlazak autobusom iz mjesta Lukavac preko Baćiniskih jezera prema hotelima na Makarskoj rivijeri.